Selje bustad?

Kragset Eigedomsmekling legg vekt på kvalitet gjennom heile salsprosessen.

Vi rådgjev deg om kva du kan gjere slik at bustaden din vert presentert best mogleg. Ein god marknadsplan, fine bilde i prospektet og på internett, samt ein god atmosfære på visning er viktige kriterier for eit vellukka sal.

Vel du oss, vil vi ved kontraktsinngåing – i samarbeid med deg – utarbeide ein framdriftsplan om kva som skal skje frem til fyrste visningsdato. Vi losar deg trygt gjennom salet på ein profesjonell måte med visningar, bodrunde, kontraktsmøte, overlevering og oppgjør.

Sal av bustad er personleg, det bør også val av meklar vere. Vel ein meklar du har tillit til og som du trur vil gjere den beste jobben for deg.

Salsprosessen

  1. Befaring
  2. Innhenting av nødvendig informasjon
  3. Marknadsplan/gjennomføring
  4. Visningar
  5. Oppfylgjing av interessentar
  6. Bodrunder
  7. Aksept
  8. Kontraktsmøte
  9. Overtaking av bustaden med seljar og kjøpar tilstades
  10. Kvalitetssikring

Kontakt oss for ei uforpliktande Verdivurdering


Vurderer du sal av bustad/eigedom?
Vi gjev deg ei gratis verdivurdering, rådgiving og ein gjennomgang av korleis sal av din bustad vil skje. Verdivurderinga er uforpliktande for deg. Fyll ut skjemaet, så kontaktar vi deg.

Navn:  E-post: 
Adresse:  Postnr/Sted 
Telefon:  Mobil
Beskjed til megler
 
Kragset Eigedomsmekling - E-post: post@kragseteigedom.no - Tlf. 70 05 55 00