Om oss

Spesialist på sal av fast eigedom på Søre sunnmøre

Vi legg vekt på faglege kompetanse og inngåande kunnskap om den lokale eigedomsmarknaden. Tett oppfylging og kvalitet gjennom heile salsprosessen skal være vårt varemerke. Kontoret er tilknytta Norges Eiendomsmeglerforbund.

Lang erfaring

Vi har lang erfaring frå bustadsal på Søre Sunnmøre. Til saman har vi meir enn 10 års erfaring og selt meir enn 500 bustader på Søre Sunnmøre.

Vårt kontor

Vi har kontorlokale i den flotte «Gamlebanken» sentralt i Volda mellom kyrkja og rådhuset, på gateplan.

Kragset Eigedomsmekling - E-post: post@kragseteigedom.no - Tlf. 70 05 55 00